අප ගැන

අප ගැන

 

FECT මේ වන විට එහි 18 වන වසර තුළ විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන්හි බොහෝ ව්‍යාපාර සමඟ සම්බන්ධ වී සිටී. මෙම ඉස්මතු කිරීම් සහ සමාජය හා පරිසර පදනම සඳහා මෙම විද්‍යාවේ අරමුණු හා උපදෙස් ලබා ගැනීමට අප පරිශීලකයාට ආරාධනා කරමු.

නියඟ අවදානම සඳහා අධීක්ෂණ හා පුරෝකථන මෙවලම් සංවර්ධනය කිරීම සහ දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ප්‍රක්ෂේපනවල ප්‍රහේලිකාවක් විසඳීම සඳහා පරිසර, දේශගුණික හා තාක්ෂණ පදනමේ, මාලදිවයිනේ ජාතික විශ්ව විද්‍යාලයේ, කොලොම්බියා විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයින් විශ්ව විද්‍යාල, ජල සම්පාදන හා කාලගුණ විද්‍යා සේවා යන අංශවල කටයුතු කරයි. තෙත් දේශගුණය අත්විඳ ඇති නමුත් වියළීම අඛණ්ඩව පවතී. මෙම ව්‍යාපෘතියට අනුග්‍රහය දක්වනු ලබන්නේ එක්සත් ජනපද ජාතික විද්‍යා ඇකඩමියේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයිනේ USAID වැඩසටහනේ PEER වැඩසටහන යටතේ ය.

පාරිසරික හා දේශගුණික තාක්‍ෂණය සහ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි එහි යෙදීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙම පදනම පිහිටුවන ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ජාත්‍යන්තරව නිලධාරීන්ගේ කාර්යයන් මත FECT ගොඩනැඟේ.අපේ කාර්යයන් පදනම් වී ඇත්තේ භාවිතයට ගත හැකි විද්‍යාත්මක හා තාක්‍ෂණික තොරතුරු සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ය විවිධ අංශවල භාවිතා කරන්නන්.

දැක්ම

දේශගුණික, පාරිසරික හා තොරතුරු තාක්‍ෂණයන් හා ඒ ආශ්‍රිත ක්ෂේත්‍රයන්හි විශිෂ්ටත්වයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා තිරසාර සංවර්ධනයට සහ සමාජ සුභසාධනය සඳහා තාක්‍ෂණික ධාරිතාවයේ දියුණුවට සහාය වීම

අපගේ අතීත දායකත්වය

අපි දේශගුණික හා පාරිසරික පර්යේෂණ සිදු කර ඇති අතර, දේශගුණික අනුවර්තන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, පර්යේෂණ සඳහා යටිතල ව්‍යුහය සංවර්ධනය කිරීම සහ 1997 සිට බොහෝ පිරිසකට පුහුණුව ලබා දී ඇත. මෙම දියුණුව පවත්වා ගැනීම සඳහා අපි පරිසර, දේශගුණික හා තාක්ෂණ පදනම ආරම්භ කළෙමු. තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා දේශගුණය, ජල විද්‍යාව, අනුවර්තනය, තොරතුරු තාක්‍ෂණය, සමාජ විද්‍යාව සහ ඉංජිනේරු විද්‍යාව සඳහා FECT දායක වේ. අපේ නිලධාරීන් වසර 15 කට වැඩි කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපෘතිවල නිරත වී ඇති අතර එමඟින් නිරූපණය සඳහා සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දී ඇත

 • විද්‍යා යෙදුම් ව්‍යාපෘති
 • විද්‍යා හා තාක්ෂණ දත්ත පදනම් සංවර්ධනය
 • දේශගුණික හා පාරිසරික රෝග විනිශ්චය කටයුතු
 • දේශීය තාක්ෂණික ධාරිතාව සංවර්ධනය කිරීම

අපගේ ඉලක්කය වන්නේ ඊට දායක වී,

 • ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ආපදා අවදානම් හඳුනා ගැනීම
 • ආපදා තොරතුරු බෙදා හැරීම
 • දේශගුණික හා ග්‍රාමීය බලශක්තිය ජල කාලගුණ විද්‍යා නියාමනය
 • දේශගුණික  සිතියම්  
 • කලාපීය දේශගුණික ආකෘති නිර්මාණය
 • ගතික ආපදා උපද්‍රව හඳුනා ගැනීම
 • ස්වාභාවික උපද්‍රව සඳහා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති
 • ඩෙංගු අවදානම සඳහා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිය