ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම

ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම


තුවාන්  ඊ. හජ්ජි – පරිපාලන නිලධාරී

තුවාන් හජ්ජි 2017 සිට FECT හි පරිපාලන නිලධාරියා ලෙස සේවය කරයි. මීට පෙර ඔහු  කෑගල්ල Gateway පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේ මෙහෙයුම් කළමනාකරු ලෙස සහ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන ආයතනයේ,  කථිකාචාර්වාරයෙක් ලෙසත් පරිපාලන නිලධාරියෙකු ලෙසත් සේවය කළේය. ඔහු ICDL (ජාත්‍යන්තර පරිගණක රියදුරු බලපත්‍ර) පද්ධති පරිපාලක ලෙස සහ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපනික තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ බලපත්‍රලාභියෙකු ලෙස සුදුසුකම් ලබා ඇත.

ෆාතිමා ශාකිරා – පරිපාලනය

ශකිරා මහනුවර ජාතික ආධුනික හා කාර්මික පුහුණු අධිකාරියේ  පුද්ගලික ලේකම් පාඨමාලාව මාලාව මෙන්ම වරලත් පුද්ගල කළමනාකරණ ආයතනයේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ සහතික පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කර ඇත. එමෙන්ම  මීට පෙර ඇය මහනුවර ජාතික මූලික අධ්‍යයන ආයතනයේ විද්‍යා ව්‍යාප්ති අධ්‍යාපන ඒකකයේ පුහුණු ලේකම් ලෙස සේවය කළාය.

මහසෙන් රන්දිවෙල

මහසෙන් රන්දිවෙල පෙරදේණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිය සහ භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව ලබා ගෙන ඇත. ඔහු මේ වන විට පෙරදේණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ සිය ශාස්ත්‍රපති උපාධිය හදාරමින් සිටී. මහසෙන් භෞතික භූගෝලය සහ ජලයේ ගුණාත්මකභාවය ගැන උනන්දු වන අතර සිතියම් ගත කිරීම සහ භූ කේතකරණය පිළිබඳ විශේෂඥකි.

දිනස්කර් සත්යේන්ද්‍ර  – වෙබ් සංවර්ධක

දිනස්කර් ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ආයතනයේ පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතිය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව සම්පූර්ණ කර ඇත. ඔහු මේ වන විට මහනුවර ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ආයතනයේ උපදේශකයෙකු ලෙස මාස 6 ක් සේවය කර ඇති අතර  ඔහු දැනට වෙබ් සංවර්ධකයෙකු ලෙස සේවය කරයි.

එන්. පෙරියප්පන්රාජ්  : නෛතික සීමාවාසික

පෙරියප්පන්රාජ්  ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් කලා (ආර්ථික විද්‍යාව) උපාධිය ලබා ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවේ විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ එල්එල්බී උපාධිය හැදෑරීය. දැනට පාරිසරික දේශගුණය හා තාක්‍ෂණය පිළිබඳ සම්මේලනයේ සීමාවාසිකයෙකු ලෙස සේවය කරන අතර මූලික වශයෙන් නීතිමය කරුණු සහ ආර්ථික විශ්ලේෂණය සඳහා දායක වේ.

සීබා ජාවද් – සීමාවාසික

සීබා පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කොට ඉන් පසුව  ACHE හි මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් ලබා ඇත. ඇය උද්යෝගිමත් ලේඛිකාවක් වන අතර පර්යේෂණ ක්‍ෂේත්‍රය පිළිබඳ ඇගේ දැනුම වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා උනන්දු වෙයි.

චේතනා චන්ද්‍රසිරි – සීමාවාසික

චේතනා යනු පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨයේ සංඛ්‍යාලේඛන හා මෙහෙයුම් පර්යේෂණ උපාධි අපේක්ෂිකාවකි. ඇය Emjay Penguin පුද්ගලික සමාගමේ තත්ව පාලකවරියක ලෙස සේවය කර ඇති අතර මෙහිදී ඇය සංඛ්‍යානමය හා දත්ත විශ්ලේෂණ සඳහා  දායක වේ.